Blog 2
"Keyfiyyətli kərpiclər, sağlam sabahlar"

Kərpic nədir və necə hazırlanır?

Kərpic adətən gil, qum və su qarışığından ibarət bir materialdır. Bu qarışım xüsusi qəliblərdə formalaşdırılır və sonra yandırılaraq bərkidilir. Kərpic istehsalının mərhələləri bunlardır:

Xammalın hazırlanması: İlk addım gilin çıxarılması və digər materialların alınması ilə başlayır. Gil kərpicin davamlılığına və rənginə böyük təsir göstərir.

Qarışıq və Hazırlanması: Gil, qum və su müəyyən nisbətdə qarışdırılır. Bu qarışığın tutarlılığı son məhsulun keyfiyyətini müəyyənləşdirir.

 

Forma vermə: Qarışıq qəliblərə qoyulur və müəyyən ölçülü kərpic şəklini alır. Kalıplar kərpicin istədiyiniz ölçü və formasına uyğun dizayn edilir.

Qurutma: Formalı kərpiclər qurumağa buraxılır. Bu proses suyun kərpicdən buxarlanmasına kömək edir və kərpiclərin bərkiməsinə imkan verir.

Pişirmə (Pişirmə): Qurudulmuş kərpic yüksək temperaturda yandırılır. Bu proses kərpiclərin davamlılığını artırır və onların son rəngini müəyyən edir.

Kərpic istehsalı tikinti sənayesinin təməl daşlarını təşkil edən kritik bir prosesdir. Həm ənənəvi, həm də müasir layihələrdə istifadə olunan kərpiclər davamlılığı, estetik cəlbediciliyi və ekoloji cəhətdən təmiz istehsalı ilə tikinti üçün əvəzolunmaz material olaraq qalacaq. Bu mühüm material insanların yaşayış mühitinin yaradılmasında və dünyanın formalaşmasında əsas rol oynayır.

We are always with you to help

Contact us and we will solve your problem in the best way.